Επικοινωνία

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Υ.Π.Π.Α.)
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  6973390721
email mixalisagg@gmail.com

Γεύση

Ποιότητα

Ταχύτητα